ახალი

იაპონური სიტყვის კანარის მნიშვნელობა

იაპონური სიტყვის კანარის მნიშვნელობა

იაპონური სიტყვა კანარი-დადასტურებულია ზუსტად ისე, როგორც ფონეტიკური მართლწერა მიუთითებს-ითარგმნება მრავალი გზით, კონტექსტიდან გამომდინარე. ეს შეიძლება ნიშნავს "ლამაზი", "ფერია" ან "საკმაოდ / უფრო". წინადადება, რომელშიც სიტყვა ჩნდება, მიუთითებს იმაზე, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული სიტყვა.

იაპონური პერსონაჟები

かなり

მაგალითი

Kesa wa kanari samukatta კვანძი, mafuraa o shite dekaketa
今朝はかなり寒かったので、マフラーをして出かけた。

თარგმანი:რადგან ამ დილით საკმაოდ ციოდა, მე შარფის ტარება გამოვედი.