რჩევები

ლათინური superlative ზედსართავები

ლათინური superlative ზედსართავები

ზედსართავი ფორმის ზედმეტი ფორმატის გამოყენება ზედსართავის ზედსართავი არსებითი მნიშვნელობისაა, ამიტომ ”ძირითადი” ზეგავლენა იქნებოდა ”ყველაზე ძირითადი”.

სუპერლიტების დადგენა

ლათინური ზეადამიანური ზედსართავები, როგორც წესი, ადვილად იდენტიფიცირდება. უმეტესობა შეიცავს -issim- (მაგ. suavissimus, -a, -um "ყველაზე მომხიბვლელი"). თუ მათ არ აქვთ -issim-, მათ ალბათ ექნებათ -ლიმ (დifficillimus, -a, -u "ყველაზე რთული") ან -rrim- (celerrimus, -a, -um "სწრაფი") მათში. ეს ორმაგი თანხმოვანი + -im– წინ უსწრებს საქმის დასრულებას.

სუპერლიტების თარგმანი

ჩვეულებრივ, ინგლისურ ენაზე თარგმნილია სუპერლიტები ან "ყველაზე" ან "ყველაზე". ისინი ასევე შეიძლება ითარგმნოს "ძალიან" ან "უკიდურესად". დიციცილიმუსი ნიშნავს ყველაზე რთულ ან ძალიან რთულს. სელერიმუსი ნიშნავს ყველაზე სწრაფად ან ძალიან სწრაფად.

სუპერლიკატების შემცირება

ზედმეტი ზედსართავი პირები იშლება პირველი და მეორე დეკლარაციის არსებითი სახელების მსგავსად. სუპერელექტორები ზედსართავი სახელები არიან და, როგორც ასეთი, უნდა დაეთანხმონ არსებითი სახელებს, რომელთა ცვლილებებია სქესის, რიცხვისა და შემთხვევის მიხედვით. დასასრულს ემატება ზედსართავის ფუძე. ეს დაბოლოებები არ არის ახალი ან განსხვავებული, მაგრამ ისინი აქ მოსახერხებელია:

სინგულარული
საქმე M. F. N.

ნომ. -us -a -um
გენ. -i -ae -i
დტ. -ო -ა -ო
acc. -მ -ამ -უმ
აბლ. -ო-ო-ო

მრავლობითი
საქმე M. F. N.

ნომ. -i -ae -a
გენ. -orum -arum -orum
დტ. -ის-ეს-ეს
acc. -ო-ან-ა
აბლ. -ის-ეს-ეს

მაგალითი: კლარუსი - კლარისიმუს-ა -um
ნათელი - უფრო წმინდა

სინგულარული

საქმე M F N
ნომ. cleissimus cleissima cleissimum
გენ. cleissimi cleissimae cleissimi
დტ. cleissimo cleissimae cleissimo
acc. clarissimum cleissimam clarissimum
აბლ. cleissimo cleissima cleissimo

მრავლობითი

საქმე M F N
ნომ. cleissimi cleissimae cleissima
გენ. cleissimorum cleissimarum cleissimorum
დტ. cleissimis cleissimis cleissimis
acc. cleissimos cleissimas cleissima
აბლ. cleissimis cleissimis cleissimis

არაჩვეულებრივი Superlatives

თუ ზედსართავი სახელი მთავრდება -არა თავისი მამაკაცური სინგლიური ნომინაციებისთვის, რასაც "პოზიტიურს" ეძახიან (მაგ., ლათინური ზედსართავისთვის pulcher 'ლამაზი,' pulcher პოზიტიური ფორმაა) მისი შესანიშნავი ფორმა დასრულდება -რიმუსი, -ა, -უმ. თუ ზედსართავი სახელის მამაკაცური სინგური ნომინალური ფორმა მთავრდება -ლილის (მაგალითად., facilis 'მარტივი'), იქნება შესანიშნავი ფორმა -ლილიმუსი, -ა, -უმ.

სინგულარული

საქმე M F N
ნომ. pulcherrimus pulcherrima pulcherrimum
გენ. pulcherrimi pulcherrimae pulcherrimi
დტ. pulcherrimo pulcherrimae pulcherrimo
acc. pulcherrimum pulcherrimam pulcherrimum
აბლ. pulcherrimo pulcherrima pulcherrimo

მრავლობითი

საქმე M F N
ნომ. pulcherrimi pulcherrimae pulcherrima
გენ. pulcherrimorum pulcherrimarum pulcherrimorum
დტ. pulcherrimis pulcherrimis pulcherrimis
acc. pulcherrimos pulcherrimas pulcherrima
აბლ. pulcherrimis pulcherrimis pulcherrimis

არარეგულარული სუპერლიტები

(თარგმანი) პოზიტიური - შედარებითი - superlative

  • (დიდი, დიდი, დიდი) მაგნუსი, -ა, -უმ -- მაიორი, მაიუსი -- მაქსიმესი, -ა, -უმ
  • (მცირე, პატარა, პატარა) პარვუსი, -ა, -უმ -- მცირე, მინუს -- მინიმუმი, -ა, -უმ
  • (Კარგი უკეთესი საუკეთესო) პრემია, -ა, -უმ -- მელიორე, მელიუსი -- ოპტიმი, -ა, -უმ
  • (ცუდი, უარესი, უარესი) malus, -ა, -უმ -- პეიორი, პეიუსი -- პესიმუსი, -ა, -უმ