საინტერესოა

Perl Array Reverse () ფუნქცია: სწრაფი სამეურვეო

Perl Array Reverse () ფუნქცია: სწრაფი სამეურვეო

პერლის საპირისპირო () ფუნქცია გამოიყენება მასივის რიგის დასადგენად. ფუნქცია დააბრუნებს შეცვლილ მასივს, მაგრამ არ ასწორებს მასივს.

@REVERSED_LIST = შებრუნებული (@ARRAY);

reverse () აბრუნებს @myNames = ('Jacob', 'Michael', 'Ethan', 'Andrew');

@reversedNames = შებრუნებული (@myNames);

@myNamesreverse () @ myNames @ შეცვალა სახელები @ შეცვალა სახელები ('Andrew', 'Ethan', 'Michael', 'Jacob')

, და @myNames იგივეა.