ახალი

მინის გადასვლის ტემპერატურის განმარტება

მინის გადასვლის ტემპერატურის განმარტება

მინის გადასვლის ტემპერატურის განმარტება:

შუშის გადასვლის ტემპერატურა არის ტემპერატურა, რომლის დროსაც ამორფული მყარი გახდება რბილი და გაცხელებისთანავე გაცხელება. შუშის გადასვლის ტემპერატურა უფრო დაბალია, ვიდრე მისი კრისტალური ფორმის დნობის წერტილი, თუ მას აქვს.